Home » សេចក្តីសង្ខេប

សេចក្តីសង្ខេប

ចាប់តាំងពីពេលក៏កើត​ឡើង​នា​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ក្រុមហ៊ុន​ទីប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​ប្រកប​ដោយ​ពហុជំនាញ ផ្នែកផ្តល់ យោបល់​បច្ចេកទេស ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​មាន​បទពិសោធន៏ ដ៏​ធំធេង​លើការ​ផ្តល់​យោបល់​នេះ។ ដោយ​មាន​បុគ្គលិក​ជំនាញ (ស្ថាបត្យករ, វិស្វករ, សេដ្ឋកិច្ចវិទូ, សង្គមវិទូ និងអ្នកបច្ចេកទេស) ក្រុមហ៊ុន​ទីប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស បាន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​លើ​ការងារ​យ៉ាង ច្រើន​ខុសៗ​គ្នា ដូចជាៈ ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នៅការដ្ឋាន, ការ​សិក្សា​ជា​ដំបូង​អំពី​លទ្ឋភាព​នៃ​ការសាងសង់, គំនូរប្លង់, ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ, និង​ការងារ​ត្រួត​ពិនិត្យ​អង្កេត​បណ្តាញ​ត​ភ្ជាប់​។
បុគ្គលិក គឺ​សុទ្ឋជា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា និង​វិស្វករ​ខ្មែរ​ក្រៅប្រទេស ដែល​មាន​បទ​ពិសោធន៏​លើស​ពី​២០ឆ្នាំ លើ​គំរោង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស ដែល​ប្រហាក់​ប្រហែល​ទៅ​នឹង​ប្រទេស​ក្រីក្រ កំពុង​អភិវឌ្ឈន៏ និង​អភិវឌ្ឈន៏​រួច​ហើយ​នៅ​លើសកល​លោក។
ក្រុមហ៊ុន​ទីប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស ធ្លាប់​ធ្វើ​ការងារ​ជាលក្ខណៈ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ឯកឯង ឬរួមគ្នា​ជា​មួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ក្រៅ​ប្រទេស​ដូចជា KCI(កូរ៉េ), LBG(អាមេរិក),Scott Wilson(អង់គ្លេស), BCEOM(បារាំង), Cargill(អាមេរិច), Nippon Koei(ជប៉ុន)។
យើង​មាន​កិត្តិសព្ទ​ល្អ​ល្បី​ក្នុង​ការ​បំពេញ​កិច្ចសន្យា ប្រកប​ដោយ​ការងារ​គុណភាព និង​បច្ចេកទេស​ខ្ពស់ ដោយ​ពេល​វេលា​ខ្លី និង​តំលៃ ប្រកួត​ប្រជែង​សមរម្យ។ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ចាត់​ទុក ក្រុមហ៊ុន​ទីប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស គឺជាក្រុមហ៊ុន ថ្នាក់លេខ១ ដែល​បាន​បំពេញ​បែបបទ​ច្បាប់ ទំលាប់​ជំនួញ និង​ពលកម្ម​បាន​ល្អ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស (ការកត់ត្រា, ពន្ឋដារ និងការងារសង្គម)។
ការងារ​របស់​យើង​មាន​ច្រើន​មុខ​ជំនាញ ដូចមាន​ពិពរណ៌នា​តទៅនេះ យើង​ប្រើ​គំនូរ​ទំនើប​នៃ Software និង ឧបរកណ៏ទំនើប ដូចជា Total Stations, Auto Levels, Digital Levels, Digital Planimeter, Black and Color Plotter, AutoCad for drawings, AdCad for automatic contour lines mapping and quantity estimates, modern equipment in our soil testing laboratory.

សេវាកម្ម និងបណ្តាវិស័យនៃសកម្មភាពនានា
សេវាកម្ម ៖
–  ការស្រង់ទិន្នន័យ
–  ការសិក្សាបឋម
–  ការសិក្សាជាដំបូងអំពីភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
–  រៀបចំឯកសារសំរាប់ការដេញថ្លែ
–  ការត្រួតពិនិត្យតាមការដ្ឋាន
–  ការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាព
–  គ្រប់គ្រងគំរោង
–  ការកំណត់សំគាល់ និងការវាយតំលៃគំរោង
–  ការហ្វឺកហ្វឺន និងបុគ្គលិក
–  ការងារត្រួតពិនិត្យអង្កេតបណ្តាញតំណរ
–  ស្ថាបត្យាកម្ម-គំនូរគ្រឿងបង្គុំ
–  Isolated or twin key Project
បណ្តាវិសយ័សកម្មភាពតាមទីតាំងសាងសង់
–  គំនូរស្ថាបត្យាកម្ម
–  ឋានលេខា និងប្រពន្ឋ័ខ្សែបន្ទាត់លើផែនទី
–  ការស្រាវជ្រាវអំពីធារាសាស្ត្រ និងវារីសាស្ត្រ
–  ការសិក្សាអំពីគ្រឹះ និងការពិសោធន៏
–  បេតុងសរសៃដែក និងគ្រឿងបង្គុំដែក និងឈើ
–  គំរោងផ្លូវ និងស្ពាន
–  ផែ និងគ្រឿងបង្គុំសំណង់សមុទ្រ
–  ការតុបតែងសួន និងការងារក្រៅផ្ទះ
–  អគ្គីសនី, គ្រឿងចក្រ, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងកង្ហារ
–  ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
–  ការអភិវឌ្ឃប្រភពទឹក (ទំនប់ទឹក, វារីអគ្គីសនីការស្រោចស្រព និងផ្លូវទឹក)
–  ប្រទ្បាយទឹក
–  ការអភិវឌ្ឍន៏ទីក្រុង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋ
–  កសិកម្ម និងសុវត្ថិភាពនៃចំណីអាហារ
–  កសិឧស្សាហកម្ម
–  គំរោងតាមជនបទ និងការអភិវឌ្ឍន៏តាមសហគម
–  ឥណទានជនបទ
–  ការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស
–  ការពង្រឹងស្ថាប័ន
–  បរិស្ថាន – សង្គម – ការសិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ច

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHMER CONSULTANT ENGINEERING CORPORATION LTD.(KCEC)     #54B, Street 222, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia     Tel: (855)-23 218258, Tel/Fax: (855)-23-724108     E-mail: ISAR@online.com.kh