ទំនាក់ទំនង

Published by in on October 31st, 2011
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 54B, ផ្លូវ 222, សង្កាត់បឹងរាំង, ខណ្ឌដូនពេញ, ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ : (855)23 – 218 258 / ទូរសារ : (855) 23 – 724 108

ទូរស័ព្ទដៃ : 012 811 884 / 012 787 026 / 016 787 026

សូមទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីម៉ែលខាងក្រោម

ឈ្មោះ*

អ៊ីម៉ែល*

ប្រធានបទ

សាររបស់អ្នក

លេខសំងាត់ captcha

KHMER CONSULTANT ENGINEERING CORPORATION LTD.(KCEC)     #54B, Street 222, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia     Tel: (855)-23 218258, Tel/Fax: (855)-23-724108     E-mail: ISAR@online.com.kh